עדכון אטרקציות סגורות בדיסנילנד פריז - מרץ-אפריל 2017

פורסם: 8 במרץ 2017, 1:28 על ידי: אסף שטרן   [ עודכן 8 במרץ 2017, 1:28 ]

DISNEYLAND PARK:
Discoveryland Station: until 17 March 2017
Casey Jr. - le Petit Train du Cirque: until 24 March 2017
Le Pays des Contes de Fées: until 24 March 2017
Star Tours: until 25 March 2017
Star Wars Hyperspace Mountain : until 7 May 2017
"it's a small world": 12-23 June 2017
The Chaparral Theater: 27 March - 30 June 2017
Pirates of the Caribbean: until July 2017
NEW Discoveryland Theatre: 25 March and 10 April - 6 May 2017
NEW Videopolis : 7 May - 30 June 2017

WALT DISNEY STUDIOS PARK:
CinéMagique: 3-4 and 16-17 March 2017
Animagique Theater: until 17 March 2017
Armageddon : les Effets Spéciaux: 6-24 March 2017
Studio Tram Tour : Behind the Magic: until 24 March 2017
Moteurs... Action ! Stunt Show Spectacular featuring Lightning McQueen: 20-24 March 2017