עדכון אטרקציות סגורות בדיסנילנד פריז - מרץ-אפריל 2017

תאריך פרסום: Mar 08, 2017 9:28:14 AM

DISNEYLAND PARK:

Discoveryland Station: until 17 March 2017

Casey Jr. - le Petit Train du Cirque: until 24 March 2017

Le Pays des Contes de Fées: until 24 March 2017

Star Tours: until 25 March 2017

Star Wars Hyperspace Mountain : until 7 May 2017

"it's a small world": 12-23 June 2017

The Chaparral Theater: 27 March - 30 June 2017

Pirates of the Caribbean: until July 2017

NEW Discoveryland Theatre: 25 March and 10 April - 6 May 2017

NEW Videopolis : 7 May - 30 June 2017

WALT DISNEY STUDIOS PARK:

CinéMagique: 3-4 and 16-17 March 2017

Animagique Theater: until 17 March 2017

Armageddon : les Effets Spéciaux: 6-24 March 2017

Studio Tram Tour : Behind the Magic: until 24 March 2017

Moteurs... Action ! Stunt Show Spectacular featuring Lightning McQueen: 20-24 March 2017