עדכון בריכות סגורות במלונות דיסנילנד פריז - מרץ-אפריל 2017

תאריך פרסום: Mar 08, 2017 9:31:57 AM

DISNEY HOTELS SWIMMING POOL CLOSURES

Disneyland Hotel: 12 -16 June 2017 inclusive and 20 -24 November - 2017 inclusive ® 

Disney's Hotel New York: 22 -26 May 2017 inclusive and 4 -8 December 2017 inclusive 

Disney's Newport Bay Club: 29 May-2 June 2017 inclusive and 8 -12 January 2018

Disney's Sequoia Lodge: 19 -23 June 2017 Inclusive and 7 -27 November 2017 inclusive

Disney's Davy Crockett Ranch: 5 -9 June 2017 inclusive and 8 January 2018 - 7 July 2018 

Vienna House Dream Castle Hotel - Swimming pool and whirlpool closure: 6 -11 March 2017 inclusive, 13 -19 November 2017 inclusive and 8 -

14 January 2018 inclusive

PARTNER HOTELS SWIMMING POOL CLOSURES

Vienna House Magic Circus Hotel: 13 -18 March 2017 inclusive, 20 -26 November 2017 inclusive and 15 -21 January  2018 inclusive

Algonquin's Explorers Hotel - Swimming pool including interactive aquaplay area closure: 25 -26 September 2017 inclusive and 22 -26 January

2018 inclusive

Radisson Blu Hotel: 14 -19 May 2017 inclusive and 12 -17 November 2017 inclusive