מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

חברת טל-תעופה בע"מ ועובדיה, מתייחסים בכבוד רב לפרטיות לקוחותיה, אנשי קשר ומשתמשים באתרים שלה. מדיניות הפרטיות שלנו משקפת את נוהגנו ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר. אנו מקפידים כי מידע המזהה אותך אישית יימסר לנו תמיד רק ביוזמתך ובשליטתך.

השימוש בפרטים שתמסור לנו וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות הבאות:

- כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר;

- כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

אם מסרת לנו את כתובת הדואר האלקטרונית שלך, אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. מידע כזה ידוור אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. בכל מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים.

 

מסירת מידע לצד שלישי

אנו לא נעביר לצד שלישי כלשהו, מידע המזהה אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

- במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם פעילותך באתר, או אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;

- אם יתקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

- בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטיים, אם יהיו, בינך לבין חברת טל-תעופה בע"מ;

פרטיך האישיים אינם נדרשים עפ”י חוק, הם נשמרים בכדי ליצור איתך קשר ולדוור אליך מעת לעת הצעות מיוחדות באמצעות מדיה אלקטרונית (אינטרנט, סלולר, פקס).

בכל מקרה, באם אינך מעוניין לקבל דיוור כלשהו, מחברת טל תעופה בע"מ, באפשרותך להסיר את עצמך מרשימת התפוצה שלנו בכל עת, באמצעות הקישור המצורף לדיוורים הנשלחים אליך, או בפניה לשירות הלקוחות שלנו - 03-7952199. בהתאם לחוק מניעת שליחת "דואר זבל" - תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982, סעיף 30 א`, שנכנס לתוקף בתאריך 1/12/2008

בברכה,

חברת טל-תעופה

רח' בן-יהודה 32 תל-אביב

03-7952199